Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
Uchwała ZOW nr 11/V/2018 z dnia 25.10.2018r. w sprawie kampanii sprawozdawczej OSP 2018/2019 na terenie woj. podkarpackiego edward szlichta 1283
Uchwała ZOW 5/III/2017 z dn.14.11.2017 r. w spr. kampanii sprawozdawczej OSP 2017/2018 edward szlichta 1495
Uchwała nr XII/27/2016 z dn. 02.12.2016 r. w sprawie: organizacji IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego edward szlichta 1900
Uchwała nr XII/26/2016 z dn.02.12.2016 r. w sprawie:kampanii sprawozdawczej OSP 2017 edward szlichta 1833
Uchwała XI/25/2016 z dn.15.09.2016 r. w sprawie: zmian w składzie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. podkarpackiego i jego Prezydium edward szlichta 1894
Uchwała XI/24/2016 z dnia 15.09.2016 r. w sprawie: badania sprawozdania finansowego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP woj. podkarpackiego za 2015 rok edward szlichta 1871
Uchwała XI/23/2016 z dn.15.09.2016 r. w sprawie podsumowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej OSP 2015/2016 i IV zjazdów oddziałów gminnych (równorzędnych) ZOSP RP na terenie woj. podkarpackiego edward szlichta 1953
Uchwała X/21/2016 z dn. 30.03.2016 r. w sprawie: zwołania Zwyczajnego IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP edward szlichta 1949
Uchwała X/19/2016 z dnia 30.03.2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZOW za rok 2015 edward szlichta 1897
Uchwała nr IX/18/2015 r. z dn. 12.11.2015 r. w sprawie: wprowadzenia konkurencji „musztra” w zawodach sportowo-pożarniczych dla OSP i MDP na terenie woj. podkarpackiego edward szlichta 2385

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl