Samochody dla OSP

Koronawirusa COVID-19

Wszystkie Volkswageny Transportery trafiły już do OSP

Na mocy porozumienia, które Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP zawarł z Volkswagen Financial Services Polska, 29 czerwca ostatnia transza z trzydziestu Volkswagenów Transporterów została przekazana przedstawicielom OSP z różnych rejonów Polski. Poniżej przedstawiamy przygotowane przez Związek kryteria przyznawania samochodów oraz OSP, do których trafiły Transportery.

Bezpłatnie użyczone OSP przez Volkswagen Financial Services samochody zostały wyposażone w karty paliwowe, są ubezpieczone i objęte obsługą serwisową. Charakteryzują się przestronną 6-osobową kabiną i dużą przestrzenią ładunkową. Napęd na cztery koła pozwoli strażakom dotrzeć w krótkim czasie do każdego miejsca. Volkswageny Transportery będą wparciem dla strażaków-ochotników w ich codziennych działaniach, w tym w walce ze skutkami epidemii COVID-19, powodzi czy suszy.

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie ZOSP RP, 67 Ochotniczych Straży Pożarnych złożyło stosowne wnioski. Wytypowanie 30 z nich okazało się o tyle trudne, że każda OSP wykazała duży potencjał użytkowania Volkswagena Transportera T6 TDI L2H1 4Motion. Dotychczasowe działania zgłoszonych OSP również wskazywały na ich duże zaangażowanie
i poświęcenie. Przyjęto zatem kilka kryteriów pomocnych w obiektywnym dokonaniu wyboru finałowej trzydziestki, w tym:

1.przynajmniej jedno auto na województwo (jeżeli z danego województwa złożono jeden wniosek to został rozpatrzony pozytywnie);

2.statystyka działań w 2020 r.;

3.liczba członków mogących brać udział w akcjach;

4.opis przewidywanego sposobu wykorzystania pojazdu.

W naszym województwie Volkswageny Transportery trafiły do OSP Niebieszczany pow. sanocki, OSP Stalowa Wola i OSP Tarnobrzeg os.Sobów.

  Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w dotychczasowej realizacji projektu, a wszystkim  wnioskodawcom przekazujemy wyrazy uznania za dotychczasową działalność

Ważne!!! Zebrania sprawozdawcze w OSP

WAŻNE!!
INFORMACJA W SPRAWIE ODBYWANIA WALNYCH ZEBRAŃ CZŁONKÓW OSP W OKRESIE WYSTĘPOWANIA KORONAWIRUSA W POLSCE

Z uwagi na sytuację występowania koronawirusa na terenie kraju oraz związanymi z tym zagrożeniami epidemiologicznymi Prezydium Zarządu Głównego podjęło uchwałę nr 125/24/2020 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie podjęcia prewencyjnych działań ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.

Uchwała opublikowana jest m.in. na stronie internetowej Związku pod poniżej podanym adresem.

http://www.zosprp.pl/?q=content/uchwala-prezydium-zg-zosp-rp-w-sprawie-d...

Uchwała rekomenduje OSP w okresie zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 powstrzymanie się od organizowania wszelkich imprez masowych, konkursów, turniejów, obozów, zawodów sportowo-pożarniczych, wydarzeń kulturalnych itp.

W zakresie rekomendacji jest także poddanie ocenie przez władze OSP zasadności zwoływania w tym okresie walnych zebrań członków OSP. Władze Związku sugerują, by zarządy poszczególnych OSP, w których nie odbyły się dotąd sprawozdawcze walne zebrania członków, po dokonaniu oceny zagrożenia epidemiologicznego na terenie ich gminy (powiatu), podjęły decyzje, co do terminów zwołania tych zebrań.

Tradycyjny i coroczny termin, do którego należy przeprowadzić walne zebranie członków zatwierdzające sprawozdanie finansowe to 30 czerwca.

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 termin odbycia walnego zebrania członków zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2019 r., m.in. w stowarzyszeniach, został przedłużony o 3 miesiące, czyli do 30 września 2020 r. Uczynione to zostało w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, za-twierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570). Tak więc walne zebranie członków OSP zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok 2019 może się odbyć do 30 września 2020 r.

Informację przygotował
adwokat Krzysztof M. Miazga
Warszawa 2 VI 2020 r.

Koronawirus

 WAŻNE! KORONAWIRUS SARS-CoV2

Władze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ze względu na zagrożenie epidemiologiczne rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 podjęły decyzję o ograniczeniu działań statutowo - organizacyjnych.
Poniżej publikujemy dwa wystąpienia Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w tej sprawie.

 

Inicjatywa ustawodawcza w sprawie dodatków emerytalnych dla członków OSP

 

W dniu 10 stycznia 2020 r. podczas 3. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie projektu ustawy złożył Przewodniczący Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Druh Janusz Konieczny.

Pisemną treść wystąpienia w formacie *pdf publikujemy w całości poniżej:

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl