Zarząd Oddziału

Zatwierdzony w dniu 04 marca 2017 roku na IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego -  Zarząd Oddziału woj. podkarpackiego składa się z przedstawicieli wszystkich 22 zarządów oddziałów powiatowych:
ATAMAŃCZUK Andrzej - pow. przemyski
AUGUSTYN Franciszek - pow. mielecki

st. bryg. BABIEC Andrzej - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP

BŁASZCZYK Grzegorz - pow. jarosławski
GOLEC Józef - pow. leżajski

KALINIEWICZ Mariusz - pow. leski
KAWA Mariusz - pow. strzyżowski
KAZIENKO Witold - pow.przemyski

KLECHA Grzegorz - pow. sanocki
KONIECZNY Janusz - pow. krośnieński

KOT Mieczysław - pow. rzeszowski

KOTLIŃSKI Tomasz - pow. jarosoławski
KUBICKI Wiesław - pow. przeworski
KUCAJ Jan - pow. rzeszowski
MICHALIK Józef - pow. lubaczowski
NIEDŹWIECKI Tadeusz - pow. bieszczadzki
PAC Jan - pow. niżański

RADZIK Władysław - pow. dębicki

RAJZER Adam - pow. łańcucki
ROZENBAJGER Edward - pow. brzozowski
RYBA Eugeniusz - pow. mielecki
RZOŃCA Dominik - pow. jasielski
SIENIAWSKI Tadeusz - pow. krośnieński
SKOWRON Ryszard - pow. kolbuszowski
ŚLĘZAK Kazimierz - pow. tarnobrzeski
ŚWIĘCH Stanisław - pow. jasielski
SZADO Ryszard - pow. stalowowolski

TABASZ Władysław - pow. ropczycko-sędziszowski

ZIOŁO Wojciech - m. Tarnobrzeg

Prezydium Zarządu Oddziału

 

PREZES
Janusz KONIECZNYWICEPREZESI
Franciszek AUGUSTYN
Wiesław KUBICKI
Tadeusz SIENIAWSKI
Władysław TABASZ

SEKRETARZ
Kazimierz ŚLĘZAK

 

CZŁONKOWIE PREZYDIUM
                st. bryg. Andrzej BABIEC - Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP
Józef GOLEC
Witold KAZIENKO
Jan PAC
                         Stanisław ŚWIĘCH

Wojewódzki Sąd Honorowy ZOSP RP

 PRZEWODNICZĄCY WSH
ks. Józef JASIURKOWSKI        
WICEPRZEWODNICZĄCY WSH
Emil WĘGRZYN


 SEKRETARZ WSH
Grzegorz KRAWIEC
 

CZŁONKOWIE WSH
Jan KILAR
Włodzimierz RZĄDZKI

Wojewódzka Komisja Rewizyjna ZOSP RP

 
 PRZEWODNICZĄCY WKR
 Józef DZINDZIOWiceprzewodniczący WKR
Stanisław ŁOBODZIŃSKI


Sekretarz WKR
Edward POKRYWKA

 

Członkowie WKR:
Władysław NOWAK
Jan PASZCZYŃSKI

Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP

Zarząd Wykonawczy OW ZOSP RP województwa podkarpackiego 
sprawuje od dnia 01 września 2014 roku
Druh Edward SZLICHTA - Dyrektor Zarządu Wykonawczego

ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI 
ZWIĄZKU OSP RP
woj. podkarpackiego

35-016 Rzeszów
ul. Mochnackiego 4
tel.: 17 853 33 94 
fax: 17 853 33 96 
rzeszow@zosprp.pl

 
BIURA TERENOWE
__________________

BT KROSNO
38-400 Krosno
ul. Niepodległości 2
tel. (13) 43 23 905

btkrosno@wp.pl

 

BT PRZEMYŚL
37-700 Przemyśl
Pl. Świętego Floriana 1
tel. (16) 67 57 290

przemysl@zosprp.pl